• page_banner

इलेक्ट्रोप्लेटिंग विश्लेषण

इलेक्ट्रोप्लेटिंग विश्लेषण

कोटिंग कोटि

कोटिंग संक्षिप्त नाम

रङ

कोटिंग मोटाई
(μm)

कोटिंगको सतह संरक्षण क्षमताको तुलना

सिफारिस गरिएको आवेदन तापमान
(℃)

सतह तनाव

तटस्थ साल्ट स्प्रे परीक्षण

आर्द्रता गर्मी परीक्षण

PCT परीक्षण

नि/ब्यारेल प्लेटिङ

Ni

उज्यालो चाँदी

१०-२०

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

≤२६०

36

नि/र्याक प्लेटिङ

Ni

उज्यालो चाँदी

१०-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

≤२६०

36

3+Cr Zn/नीलो-सेतो Zn/ब्यारेल प्लेटिङ

Zn

नीलो र सेतो

५-१०

☆☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

≤१६०

38

3+Cr Zn/नीलो-सेतो Zn/र्याक प्लेटिङ

Zn

नीलो र सेतो

५-१०

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

3+Cr रंग Zn/ब्यारेल प्लेटिङ

रंग Zn

उज्यालो रंग

५-१०

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

3+ Cr रंग Zn/र्याक प्लेटिङ

रंग Zn

उज्यालो रंग

५-१०

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

Ni + रासायनिक Ni ब्यारेल प्लेटिङ

नि+केमिकल नि

गाढा चाँदी

१२-२०

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

≤२००

36

नि+केमिकल नि र्याक प्लेटिङ

नि+केमिकल नि

गाढा चाँदी

१२-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

Ni+Cr

Ni+Cr

गाढा कालो

१२-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

≤२६०

36

टेफ्लोन

टेफ्लोन

गाढा खैरो

 

☆☆☆

☆☆☆

☆☆☆

≤२६०

36

नि+कालो नि

नि+कालो नि

कालो

१२-२०

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

Ni+Sn

Ni+Sn

उज्यालो चाँदी

१२-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

-

36

Ni+Ag

Ni+Ag

चाँदी

१२-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

-

36

Ni+Au

Ni+Au

सुनौलो

१०-२०

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

-

36

इपोक्सी

EPOXY

कालो

१०-२०

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

≤१६०

36

Ni/NiCu+Epoxy

NiCuNi/NiCu+EPOXY

कालो

१५-२५

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆

≤१६०

36

निष्क्रियता/फोस्फेटाइजेशन

फास्फोरिक/प्यासिभेशन

गाढा खैरो

१-३

-

-

-

≤२४०

37

नैनो कोटिंग

नैनो कोटिंग

हल्का खैरो
कालो

१५-३०

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆

≤300

33

टिप्पणीहरू

1. SST वातावरण: 35±2℃,5%NaCl,PH=6.5-7.2, साल्ट स्प्रे सिंकिङ 1.5ml/Hr।

2. PCT वातावरण: 120±3℃, 2-2.4atm, डिस्टिल्ड वाटर PH=6.7-7.2 , 100% RH

कुनै पनि विशेष अनुरोधहरूको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्